Dit wijzigt er in de Basisverzekering in 2022

Wat de Basisverzekering in 2022 wel of niet vergoedt, wordt bepaald door de overheid. In 2022 worden een paar behandelingen aan uw zorgverzekering toegevoegd of uitgebreid.

Verlenging vergoeding herstelzorg corona 

Mensen die na het doormaken van Covid-19 last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het basispakket. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2021 maar wordt verlengd tot 1 augustus 2022. Ook wordt de regeling op enkele punten gewijzigd. Meer informatie leest u hier.

Vergoeding elektriciteitskosten beademingsapparaat thuis

Tegemoetkoming van elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie.

Vergoeding verblijf bij CAR-T-celtherapie

Vergoeding van verblijf in de nabijheid van het ziekenhuis na een CAR-T behandeling, als de patiënt verder dan 60 minuten rijden van het ziekenhuis woont. Vanwege de mogelijk ernstige bijwerkingen die kunnen optreden, waarbij het noodzakelijk is dat de patiënt snel in het expertziekenhuis is.

De maximale zorgtoeslag stijgt

De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonshuishouden stijgt naar € 1.323.

De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishouden stijgt naar € 2.527.

Verplicht eigen risico en uw zorgverzekering

Het verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering blijft € 385 in 2022. Verwacht u volgend jaar uw eigen risico grotendeels of volledig te gebruiken? Wilt u de betaling daarvan spreiden? Dat kan dat. Neem contact op met uw zorgverzekeraar!

Let op: betaalt u nu ook al het eigen risico gespreid? Dan wordt de regeling voor 2022 automatisch verlengd. Wilt u dit niet, dan kunt u dit bij uw verzekeraar aangeven.

Wat is het verschil tussen ‘eigen bijdrage’ en ‘eigen risico’?

Iedereen ouder dan 18 jaar heeft een verplicht eigen risico van € 385. U betaalt de eerste € 385 van zorgkosten uit de Basisverzekering zelf. Daarnaast geldt er voor bepaalde vergoedingen uit de Basisverzekering een wettelijke eigen bijdrage. Hierbij komen de kosten tot een vastgesteld bedrag per jaar voor eigen rekening. Zo geldt er bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor zittend vervoer. Als u vervoerskosten declareert betaalt u in 2021 de eerste € 108 zelf. Vervolgens betaalt u nog € 385 zelf, als u het eigen risico nog niet volledig hebt betaald.

Vanaf wanneer kan ik mijn zorgverzekering wijzigen?

Het wijzigen van uw zorgverzekering kan aan het einde van het kalenderjaar, tussen 12 november en 31 december. De wijziging gaat in op 1 januari.