Over Sepa Green

Sepa green is meer dan een energieleverancier. Voor bedrijven en instellingen kan het energieverbruik worden teruggedrongen door gebruik te maken van duurzame energiebronnen als wind, zon en biomassa. Hiervoor kunnen zonnepanelen en – collectoren, windturbines maar ook mini-warmtekrachtcentrales en biomassaketels worden ingezet. Voor elke situatie is een passende oplossing. Het kenmerkende is dat deze praktisch toepasbaar, technisch haalbaar en bovenal economisch rendabel zijn

Sepa green doet het anders.

Wij zijn transparant over de herkomst van onze groene energie. Sepa green garandeert dat minimaal 20 procent en maximaal 100 procent van de energie die geleverd wordt, duurzaam in Nederland is opgewekt. Deze groene energie is afkomstig van in Nederland gevestigde productielocaties. Sepa green garandeert dit door middel van een groencertificaat. Door te investeren in duurzame energieopwekking dragen wij bij aan de verduurzaming van Nederland en een betrouwbare eigen, duurzame energievoorziening.

De capaciteit van in Nederland opgewekte duurzame energie is momenteel nog niet toereikend om iedereen volledig, voor de volle 100 procent, van groene energie te voorzien. Ook daarover zijn we duidelijk. Sepa green ‘vergroent’ stapsgewijs. Parallel met de stijgende productiecapaciteit neemt het ‘groene’ aandeel in de energie van Sepa green elke jaar toe.

Er is dus een verschil tussen groene energie en écht groene energie

Waarom kiest u ons??

U kiest niet zomaar een verzekering dus waarom die van ons?

Verzekeren is een tak van sport die je moet verstaan. Wij doen dat! Door speciale pakketten wordt het extra interessant om in ieder geval meer te weten.

Lees meer >

U kiest niet zomaar een verzekering dus waarom die van ons?

Verzekeren is een tak van sport die je moet verstaan. Wij doen dat! Door speciale pakketten wordt het extra interessant om in ieder geval meer te weten.

Lees meer >

NIEUW TELEFOONNUMMER: 0317 217 217

X