Wellness Verzekerd

Bekijk onze video
Actie Zorgverzekering 2019
Wijzigingen zorg 2019

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2019?


Vanaf 1 januari 2019 wordt de basisverzekering uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft € 385.

 

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

 

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

 

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich  op het tegengaan van overgewicht. Namelijk door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering.

 

Zittend ziekenvervoer

De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.

 

Oefentherapie bij COPD

Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

 

Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.

 

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2019 blijft € 385.

 

Zorgtoeslag 2019 omhoog

De maximale zorgtoeslag gaat per 01-01-2019 omhoog. Voor éénpersoonshuishoudens stijgt deze naar € 92,- per maand, die van meerpersoonshuishoudens naar € 277,- per maand

Menzis
  • Polis met Collectiviteitskorting
  • Spaarprogramma Samen Gezond
  • Voor aanmelden gebruikt u collectiviteitnummer

    51786
    AeroFitt leden gebruiken nummer 55042
Alle Collectieve Zorgverzekeringen
  • U blijft bij uw eigen zorgverzekeraar en wenst gebruik te maken van onze Collectiviteitskorting
Waarom kiest u ons??
u kiest niet zomaar een verzekering dus waarom die van ons? Verzekeren is een tak van sport die je moet verstaan. Wij doen dat! Door speciale pakketten wordt het extra interessant om in ieder geval meer te weten.
lees meer